» » » Over Shop Girl van Dominique De Groen

Over Shop Girl van Dominique De Groen

Over Shop Girl van Dominique De Groen


Shop Girl / Dominique De Groen

  • “Het heet Shop Girl en het is gebaseerd op haar ervaringen als jobstudent bij Primark (…) Dat levert hypermobiele poëzie op die de hele aarde overspant – van de kleinste lichamelijke ervaringen tot de internationale politiek, het wordt allemaal in een woordenkolk meegezogen. Dat soort opzet is best uniek voor het Nederlandse taalgebied.” > Maarten Van der Graaff in de Boekenbeursbijlage van Knack (23/10/17)
  • “Shop Girl is een ernstig en politiek project. De beschadigde taal zorgt voor een zintuiglijke leeservaring die een van de grote crises van onze tijd aanschouwelijk maakt.” > Alfred Schaffer in De Groene Amsterdammer (12 december 2017) > lees hier de hele recensie
  • ‘Doordrukstrip’: Serge Delbruyère op DeReactor.org (25/01/2018)
  • “Naast al deze vormelijke kenmerken is ook het perspectief van de bundel bijzonder. Wat mij charmeert is, hoe de bundel het hele productieproces weergeeft: niet als een verhaal maar als een stroom van gebeurtenissen waarin de spelers (SHOP GIRL, de kleurstoffen, materialen,… ) tegen hun eigen wil in worden meegesleept.” > Lies Van Gasse in Streven (maart 2018)