» » » WR Jazz Lab in Jazzmozaïek, door Patrick Auwelaert

WR Jazz Lab in Jazzmozaïek, door Patrick Auwelaert‘Scratches en improvisatiecellen’
Patrick Auwelaert over Anarchic Rehearsal en Sessions 72 van Willy Roggeman Jazz Lab. In Jazzmozaïek (2013/4).

‘(…) Sessions 72 verscheen onder de groepsnaamWilly Roggeman Jazz Lab 3 & 4-Unit. De 4-Unit was mét Marc Van den Hoof, de 3-Unit zonder hem. De leden van de Units repeteerden destijds in een Ninoofs bioscoopzaaltje. In de loop van 1972 namen ze met een stereo-bandrecorder hun composities op, waarvan er drie op Sessions 72 terechtkwamen. Ze kregen als titel Track One, Track Two en Track Three mee. Dat Roggeman toentertijd weigerde om geluidsopnames van zijn Units op elpee uit te brengen, had te maken met zijn expliciete artistieke poëtica. In zijn ogen stond het maken van muziek, wat hij als een ‘actie’ beschouwde, haaks op het ‘(kunst)object’ dat een elpee is. Bij het recent herbeluisteren van die oude opnames realiseerde hij zich echter dat ze niet eerder vermoede kwaliteiten bezaten. Om die reden gaf hij uiteindelijk toch zijn toestemming om ze op een drager uit te brengen.
(…)
Op mijn vraag een Kris Latoir wat volgens hem het belang is van beide elpees en hoe relevant vooral het solo-album is in de huidige jazzcontext, antwoordt de uitgever en jazzliefhebber: “Ik vind de muziek op Anarchic Rehearsal zeker nog relevant. Omdat ze ongrijpbaar is. Maar ook omdat Roggeman op die elpee op een zeer eigenaardige manier een zoektocht onderneemt tussen muziek die zich enerzijds situeert in de Europese concertmuziek vanaf de jaren 20, met het modernisme dat daarin vervat zit, en die anderzijds de hele blues- en jazzgeschiedenis doorloopt. En het is net dat hybride weefsel dat me aanspreekt.” En wat met Sessions 72? “De opnames van 1972 beschouw ik als historisch,” legt Latoir uit. “Freejazz was in die jaren in kringen van liefhebbers vrij populair bij ons. Je had toen muzikanten als Fred Van Hove, Cel Overberghe en Paul Van Gysegem. Als ik die historische opnames van 1972 vergelijk met andere historische registraties uit die tijd, dan valt me onmiddellijk de drive op die uitgaat van Roggemans Jazz Lab Units. Het zoeken zit er sterk in.”
(…)

> Meer over biede elpees op onze website