Daniël Robberechts (Etterbeek, 8/05/1937 – Everbeek 27/05/1992) schreef niet alleen romans en dagboeken, maar was tevens een essayist, novellist en uitgever van Schrift.

Hij debuteerde in 1968 als romanschrijver met De labiele stilte. In zijn verdere werk ontwikkelde hij een heel eigen stijl en nam daarbij soms gedurfde standpunten in die tegen heersende conventies ingingen. Zijn meest opzienbarende werken op dat vlak zijn Tegen het personage (1968), De grote schaamlippen (1969) en Praag schrijven (1975), dat misschien wel zijn bekendste werk is; niet het minst omdat het zo bewust en verregaand afweek van het gangbare verhalende proza.

De haast maniakale zucht naar volledigheid en het verlangen naar uiterste precisie, die aan de conceptie van dit boek ten grondslag liggen, zijn ook bepalend voor de zeer omvangrijke ‘totaaltekst’ waar Robberechts sinds 1977 aan werkte: tijdSCHRIFT, postuum gepubliceerd als Nagelaten werk (1994). Door een inventarisatie van alle mogelijke taaluitingen en de systematische demonstratie van de retorische operaties die daaraan ten grondslag liggen, wil de auteur de lezer inzicht verschaffen in taalmanipulaties en zo indirect diens maatschappelijke bewustzijn vergroten.

Op het moment van verschijnen van zijn eerste roman was Robberechts al een bekroond schrijver: hij won onder andere de Arkprijs voor het Vrije Woord (in 1962), de Merghelinckprijs (in 1964), de Dirk Martensprijs (in 1965) en later in zijn carrière de Vijverbergprijs voor Praag schrijven (in 1975).

Naast zijn persoonlijke schrijversactiviteiten was Robberechts ook geëngageerd in tal van Vlaamse toonaangevende literaire tijdschriften: hij werkte mee aan Daele, Dietsche Warande & Belfort, Komma, De Nieuwe, Het Nieuw Vlaams Tijdschrift, Podium, Yang en Heibel. Van Heibel was Robberechts penningmeester van 1965 tot 1985 en van Komma was hij redacteur.


Bron: G.J. van Bork. 1985. ‘Daniël Robberechts’. In: De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs. Ed. G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse. Weesp: De Haan.

Documentaire van Jef Cornelis over Daniël Robberechts  op www.Cobra.be


Dagboek ’68-’69, Daniël Robberechts, het balanseer, 2010

 

het balanseer / uitgaven / Dagboek 68-69 / Daniël Robberechts / 2010