» » » » Erwin Jans over Liederen van een kapseizend paard van Els Moors

Erwin Jans over Liederen van een kapseizend paard van Els Moors

‘De woorden wijd en mijn vinger diep’
Erwin Jans over Liederen van een kapseizend paard van Els Moors, op deReactor.org (21/02/2014)

“Moors’ universum is er een van veel zintuiglijke indrukken, absurde en groteske uitvergrotingen van details, lichamelijke ervaringen, gedachtenassociaties, spiegelingen: ‘ik ben niet dat / wat mij omringt ik heb alleen / spiegels nodig omdat ik voor mezelf / onzichtbaar blijf als ik niet ook / blind naar binnen kijk’. Het ik kan zich de wereld noch zichzelf toe-eigenen: ‘de ondoorgrondelijkheid van het bewijsmateriaal / kan ik de zaak niet eenvoudig laten betijen?’
Maar het vallen heeft ook een andere dimensie, het is extatisch: ‘vallen alsof / je vliegt’. Vallen is inderdaad een ogenblik lang vliegen, maar dan naar beneden. Dit is de eigen toon van deze bundel: een ogenschijnlijke lichtheid die omslaat in zwaarte, en omgekeerd.”

Liederen van een kapseizend paard is een heftige brok lyriek, zonder veel leestekens, vol grondeloze passie en twijfel.”

> Lees de hele recensie op deReactor.org