» » » Inge Braekman over Vincent Geyskens

Inge Braekman over Vincent Geyskens

Heeft hedendaags schilderen het aura van een zombie verworven?
Inge Braeckman over het werk van Vincent Geyskens, op smakblog.be

‘Volgens Vincent Geyskens (Lier, 1972), die evenzeer bekend is van zijn collages als van zijn schilderijen, gedraagt de schilderkunst zich binnen de hedendaagse kunst als een zombie, als een rusteloze ziel uit het verleden die zijn aanwezigheid niet kan verantwoorden. In het S.M.A.K. toont hij dan ook een overzicht van zijn werk van de laatste vijftien jaar waarin de lichamelijkheid en de materialiteit naast het laveren tussen figuratie en abstractie, tussen herkenbaarheid en het wegwerken van elke herkenning herhalende thema’s zijn die zich als een (steeds terugkerend) cluster weven doorheen de hele tentoonstelling. Dit omdat schilderkunst voor deze kunstenaar zich nog steeds toespitst op het maken van beelden en niet op het bezig zijn beeld te zijn, waardoor hij de autonomie van de schilderkunst blijft verdedigen, los van het gegeven of dat nu op een figuratieve dan wel op een abstracte manier gebeurt.’ 
Lees de volledige tekst op www.smakblog.be

Van Vincent Geyskens verscheen bij het S.M.A.K. de catalogus UnDEAD. Een verzameling van zijn beeldcollages verscheen onder de titel Motril, Vrucht en Pose bij het balanseer.