De Nederlandse dichteres Gertrude Starink (1947-2002) verwierf bekendheid met haar veelgeprezen vertaling, in samenwerking met haar man Jan Starink, van Laurence Sterne’s Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy. Tussen 1970 en 1999 werkte ze aan De weg naar Egypte.

het balanseer / auteur / Gertrude Starink

De derde bundel hiervan werd in 1996 bekroond met de Herman Gorterprijs. De vijfde bundel werd in 2001 genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. In 2011 wijdde Poetry International een special aan het werk van Starink.

het balanseer / uitgaven / De weg naar Egypte / Gertrude Starink / 2012