» » » Patrick Peeters over Tekstbestanden van Sven Vitse

Patrick Peeters over Tekstbestanden van Sven Vitse

Programmatische oogkleppen?
Patrick Peeters over Tekstbestanden van Sven Vitse
Poëziekrant (2011/2)

(…) de aandacht die Vitse in haast elk stuk weet op te brengen voor de problematische verhouding tussen tekst en werkelijkheid, en voor het bestand dat de tekt op een bepaald moment bereikt met de wereld, (kan) gezien worden als de rode draad die door dit boek loopt. In elk geval roept de huidige ordening nieuwe verbanden in het leven en gaan de essays onderling nieuwe bestanden aan binnen en over de afdelingen heen.
(…)
En hij leest verdomd goed. (…) Deze teksten dwingen bewondering af door hun vlotte leesbaarheid, hun gedetailleerde analyse, hun gedegen bewijsvoering en hun boeiende invalshoeken en vergelijkingspunten.
(…)
Sven Vitse toont zich hier als een behoeder van een vorm van literaire kritiek die enkel in sommige literaire tijdschriften en op een zeldzame website nog een plaats vindt.