» » » Willy Roggeman wint Interprovinciale Prijs 2009 voor dichtbundel 'Cadenas'

Willy Roggeman wint Interprovinciale Prijs 2009 voor dichtbundel 'Cadenas'

Op voorstel van de interprovinciale jury hebben de deputaties van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies 2009 voor een verzenbundel toegekend aan Willy Roggeman voor zijn bundel Cadenas.

In die prijs, die voor het eerst werd toegekend in 1932, komen elk jaar twee literaire genres aan bod, die om de vier jaar terugkeren, namelijk:
2007, 2011: jeugdliteratuur en kinderliteratuur
2008, 2012: monografie en essay
2009, 2013: verzenbundel en toneelstuk, tv-spel of radiospel
2010, 2014: prozawerk en gezamenlijk oeuvre.

Aan elke prijs is een bedrag verbonden van 5 000 EUR. De jury van de Prijs voor Letterkunde van de Vlaamse Provincies bestaat uit één afgevaardigde van elk van de vijf participerende provincies en twee leden van de interprovinciale commissie voor Letterkunde.

De poëzieprijs ging naar Willy Roggeman voor ‘Cadenas’, een ‘doorgecomponeerd’ gedicht, aldus de jury. Roggeman werkt al jarenlang onverdroten aan zijn opus dat met ‘Cadenas’ (2008) een slotakkoord heeft gekregen. Na ‘Opus finitum’ (1953-1976) en ‘Usque ad finem’ (1977-2002) is ‘Cadenas’ het tachtigste opusdeel, dat de reeks ‘Post opera supplementa’ (2003-2008) afrondt.

Cadenas is te verkrijgen in de boekhandel of rechtstreeks via hetbalanseer

Hier kan u de teksten nalezen die door Kris Latoir, op verzoek van de auteur, tijdens de prijsuitreiking werden voorgelezen .