» » » » RECENSIE – De verzwegen Boon van Pol Hoste – door Erik Spinoy

RECENSIE – De verzwegen Boon van Pol Hoste – door Erik Spinoy

… of uw eigen kleine oorlog zin heeft
Erik Spinoy over De verzwegen Boon van Pol Hoste
deReactor, 12/2010

Wie dit boek leest in de hoop meer te weten te komen over ‘wie Louis Paul Boon werkelijk was’, komt bedrogen uit. Dit boek gaat in de eerste plaats over Hoste zelf: ‘Uw eigen geschiedenis herdenken is het enige waartoe ge in staat zijt om Boon te herdenken. Dichter komen bij hem dan bij diegene die ge zelf zijt kunt ge niet.’

De verzwegen Boon maakt deel uit van Hostes project van kritische reflectie op de politieke, sociale en ideologische ontwikkelingen in het naoorlogse Vlaanderen en de westerse wereld, en op zijn eigen plaats daarin. Die reflectie is op dit moment weinig modieus, en ik weet niet of ze dat ooit weer zal worden. De manier waarop ze de lezer wordt aangeboden, maakt het de lezer ook niet altijd gemakkelijk – de kwaliteiten van het boek ontsluiten zich pas na herhaalde lectuur. Natuurlijk maakt dat die reflectie daarom niet minder waardevol.

lees de hele tekst op deReactor