» » » Piet Gerbrandy over Klinkt van Jaap Blonk

Piet Gerbrandy over Klinkt van Jaap Blonk

“Misschien zijn we er te nuchter voor”: Piet Gerbrandy over Klinkt van Jaap Blonk, in De Groene Amsterdammer, 06/02/2014

‘Toch is er één dichter die zich al tientallen jaren toelegt op het schrijven en uitvoeren van klankgedichten. Jaap Blonk (1953) geldt internationaal als een grootheid op dat terrein, in eigen land is zijn werk echter een  marginaal verschijnsel gebleven. Het is een daad van rechtvaardigheid dat het balanseer nu een boek met Blonks teksten heeft uitgebracht, samen met twee cd’s waarop de dichter ze ten gehore brengt.’
‘Het hoogtepunt van de bundel, ook in Blonks voordracht, is een gedicht waarin alle woorden niet alleen elf lettergrepen tellen, maar bovendien steeds de vijf klinkers bevatten: “spuwlocatie? adieuvondst? onplausibel”. Inderdaad,  hoogst onplausibel, maar juist daardoor bijzonder intrigerend.’

> Meer over Klinkt