» » » » 21/02: Presentatie Op Stijgend Vocht

21/02: Presentatie Op Stijgend Vocht

Op zondagochtend 21 februari lezen Vincent Geyskens en Gerard Herman voor uit Op Stijgend Vocht van Vincent Geyskens. Passa Porta zorgt voor croissants, koffie en prikkelend fris… van harte welkom!

Op Stijgend Vocht is het splendide literaire debuut van kunstenaar Vincent Geyskens. In de traditie van het modernistische lange gedicht verkent het mythes en fantasieën in de marges van onze cultuur. De basale gulp, het opzichtige of net onopvallende detail, schijnbaar ondoordringbare couleur loc ale, verdichte scènes, volkswijsheden, gezegdes en gebabbel — ze worden ons in een veelstemmige montage en onverbiddelijke kadans teruggekaatst. Er zit niets anders op dan het moeras te contempleren waar we met onze beide voeten in staan.

Zondag 21 februari, 11u
Passa Portabookshop, Dansaertstraat 46, Brussel
Graag aanmelden via info@hetbalanseer.be