Jan Op de Beeck (1980) studeerde Germaanse talen in Leuven, Vrije Grafiek aan het KASK, en daarna aan het HISK. Hij maakt vooral tekeningen, publicaties, en ruimtelijk werk.

In het boek Motril, Vrucht en Pose (het balanseer, 2012) publiceerde Jan Op de Beeck een tekst, in reactie op de collages van Vincent Geyskens. De dichtbundel Op Stijgend Vocht van Vincent Geyskens bevat beelden van Jan Op de Beeck.  Bij de tentoonstelling van Vincent Geyskens in Trampoline Antwerpen (31.01-01.03.2014) schreef hij een begeleidende tekst, te lezen op de website van Trampoline.