» » » 31/10 – 11/11: 77ste Boekenbeurs

31/10 – 11/11: 77ste Boekenbeurs

Net als eerdere jaren zijn ook de boeken van het balanseer beschikbaar op de Boekenbeurs in Antwerpen, en wel op de stand van EPO. Alle nodige info en details vind je terug op het web: 
http://www.boekenbeurs.be/standhouder/epo

De Boekenbeurs vindt plaats van 31 oktober t.e.m. 11 november in Antwerpen Expo. Iedere dag van 10u tot 18u. Op 31 oktober, 5 en 7 november open tot 22u.Interessant en nog steeds actueel is de kritische houding die Daniël Robberechts formuleerde in zijn Dagboek ’68-’69 tegenover het optreden van schrijvers in de openbaarheid, meer bepaald op de Boekenbeurs:

“Een schrijver is iemand die schrijft. Die de taal verkiest boven andere communicatiemiddelen, én die de geschreven en eventueel gedrukte woorden verkiest boven de uitgesproken woorden. Voor een schrijver heeft het geen zin te betreuren dat de geschreven woorden geen lichamelijke verschijning overdragen, geen stem, geen tongval, geen intonatie en geen mimiek; want dan zou hij geen schrijver willen zijn, maar spreker voor de radio of de tv, of conferencier of redenaar of zanger of acteur. Integendeel, ergens gelooft een schrijver dat de taal in het geschrift gekuist is van allerlei nevenverschijnselen die een goed begrip kunnen schaden: ongeduld voor het stamelen, prikkeling voor het lispelen en het sputteren, wrevel of welwillendheid voor een tongval, medelijden of afschuw voor een lichaamsgebrek, argwaan of vertrouwen voor de welbespraaktheid, sympathie of antipathie voor de lichamelijke verschijning. Een schrijver aanvaardt niet alleen dat zijn lichamelijke aanwezigheid beperkt blijft tot het geschrift, hij kan dit feit nog actief aanwenden ten gunste van het geschrift. Dan vermijdt hij elke vorm van aanwezigheid die met zijn aanwezigheid in het geschrift zou interfereren. Zijn lichamelijke afwezigheid vormt een klankruimte voor zijn woorden. Het adequate geschrift is geen ersatz. Het geschrift is de stem van de afwezige.
Daarom heeft het geen zin en (…) een schrijver anders dan via zijn geschrift te laten optreden – dat bewijst alleen hoe kunstmatig een ‘literaire cultuur’ in leven wordt gehouden. Wie van een schrijver meer verwacht dan geschriften is een valsspeler. Een schrijver mag als schrijver niet worden bekeken, beluisterd, besnuffeld, betast, belikt – alleen gelezen.” > lees het vervolg hier (de eerste bladzijden van Dagboek ’68-’69)