Willy Roggeman wordt op 9 juni 1934 te Ninove geboren en overleed op 15 april 2023 in Aalst. Zijn eerst literaire werk dateert van 1953. Naast de lyriekcyclus Nuages, die op aandringen van L.P. Boon in het avant-gardetijdschrift Tijd en Mens verscheen, begon Willy Roggeman in 1953 het proza Blues voor glazen blazers.

Oeuvre

Zijn oeuvre bestaat ondertussen uit 80 teksten, door de auteur in drie delen gerangschikt:
1. Opus Finitum, 30 ‘opera’ geschreven tussen 1953 en 1976
2. Usque ad finem, 30 ‘opera’ geschreven tussen 1977 en 2002
3. Post Opera Supplementa, 20 ‘opera’ geschreven tussen 2003 en 2008

Bekroningen met o.a. de Leo Krynprijs, de Dirk Martensprijs, Arkprijs van het Vrije Woord (geweigerd door de auteur, opgedrongen door het Ark-comité), Staatsprijs voor Kritiek en Essay, Plantin-Moretusprijs,…

Sinds enige tijd berust een groot deel van het persoonlijke archief van Willy Roggeman in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent. Het archief is er gedeponeerd op verzoek van de auteur. De ontsluiting ervan staat onder de supervisie van Prof. dr. J. Pieters, die door de auteur werd aangesteld tot ‘nalatenschapbeheerder van het artistieke werk’.

Op de website van de Vakgroep Nederlandse Literatuur Ugent vindt u een korte biografie, een volledig overzicht van het literaire werk binnen de drie oeuvre-componenten, een overzicht van publicaties van en literatuur over Roggeman, alsook gegevens, muziekfragmenten en beeldmateriaal over het WR Jazz Lab en tenslotte een kleine selectie uit Roggemans beeldend werk.

Van 4 mei tot 12 juni 2009 liep in de Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling op basis van het archief: ‘Willy Roggeman. Leven naar de fictie van het centrum toe.’ De catalogus van de tentoonstelling vindt u hier.


Verscheen bij het balanseer:

het balanseer / uitgaven / Arabesken met zot Polleken / Willy Roggeman