» » » C.C. Krijgelmans (1934-2022)

C.C. Krijgelmans (1934-2022)

C.C. Krijgelmans

Op 5 december 2022 overleed C.C. Krijgelmans, de auteur waarmee het voor het balanseer allemaal begon. Diens Tandafslag was de eerste publicatie van het balanseer – de uitgeverij ontleent haar naam aan een verhaal uit deze bundel. Claudes taal was onevenaarbaar, zijn ideeën onbegrensd, zijn humor onvergetelijk. Hij zal gemist worden. Salut Claude!

“En hij voelde onoverwinnelijk borstgezwel en aardvast balanseerbedruk tot zij met één hand − de andere weer op zijn opstaander − een scherp staalvernijn onder zijn borstbeen stak. En schoof met snelle kracht, al haar bekracht, diep in zijn ontbloot onder zijn borstbenerig omhoog, recht omhoog, waar plots geen balanseer meer zat en haar intuïtief een grapjas was.”
“Al dat honkeer en gewoelig vóór het ochtendglooisel, ten kwame niet, zodat het levend hem nader toestond dan het bulderen in een enig beleef. Fastetikker.”