Elisabeth Tonnard
foto: Truus van den Boezem

Elisabeth Tonnard is werkzaam op het terrein van kunstenaarsboeken, fotografie en poëzie. Sinds het verschijnen van Let us go then, you and I (2003) met gedichten getipp-exed uit een gedicht van T.S. Eliot, heeft zij een veertigtal boeken gepubliceerd die variëren van een boek dat geheel onzichtbaar is tot een boek dat een draagbaar zwembad vormt. De boeken reflecteren veelal op bestaande teksten en beelden die in een nieuwe context gebracht worden. Het werk is internationaal opgenomen in vele collecties. Bij het balanseer verscheen haar dichtbundel Voor het ideaal, lees de schaal (2017).

> www.elisabethtonnard.com