» » » Maskerade / Harry Vaandrager

Maskerade / Harry Vaandrager

‘Een echt mens. wat is dat? Wie is dat? Wat ik verneem: een mengelmoes van een blufbaas, een betwetende prediker van wantaal, een belustigde, een doofpotter, een dromer, een moordenaar, een ik-zegger, een roofdier, een ijdeltuiter ach ach ach, de mens is een raar verhaal. Een anomalie. Een opblaaspop vol valse lucht.’ hv


Vormgeving: Danny Dobbelaere (Grafijn, Gent)
Lettertype: Neutral
Druk: New Goff, Gent
Afmetingen: 20 x 13,5 cm
Pagina’s: 96 – paperback
ISBN België: 978 90 7920 2423
ISBN Nederland: 978 90 6265 9371
Prijs: 17,50 €

Extra informatie

Oerrotterdammer Harry Vaandrager dompelt de krochten van de menselijke ziel wederom in de zwartste inkt, in een doorwrochte, infernale Maskerade – een roman die woekert door een maalstroom van gedachten, troost zoekt in de vergeten uithoeken van de taal, en het schamele leven oppoetst met enkele vegen uit onze schedelpan.

Maskerade is een virtuoze vervloeking, een brommende scheldtirade tegen het leven en het lijden. In korte zinnen vol botsende en donkere beelden, vol klankspelletjes en neologismen, spreken de schimmen hun walging uit over van alles en nog wat. Maskerade is een meesterlijke oefening in het verhullen en onthullen van de dood die – om het einde van een vitalistisch epos te perverteren – ‘ons allen boeien blijft in dit aardse leven’.” Bart Vervaeck


Maskerade is een coproductie met In de Knipscheer.

Eerdere publicaties van Harry Vaandrager bij het balanseer:
Aan barrels
(2011 – coproductie met Nijgh & Van Ditmar)
Koprot (2013 – coproductie met In de Knipscheer)


In de pers

  • ‘Is er een erfzonde, dan is dat de taal’, Hans Puper op meandermagazine.net (11/01/2017)
  • ‘Kankeren tot alles kapot is’, Bart Smout op passionateplatform.nl (21/12/2016)
  • ‘Uit de toverhoed van de dood’, Bart Vervaeck op dereactor.org (30/10/2016)
  • ‘Een betwetende prediker van wantaal’, Sander Meij op Tzum