Vergelijkingen met twee onbekenden. Proeve van autobiografisch schrijfsel, leugenarm / Willy Roggeman

‘Op een avond stond ik in het open middenraam op de verdieping naar buiten te kijken toen op de lage halve verdieping vlak rechtover fel elektrisch licht ging branden. Rolande verscheen even maar veinsde me niet gezien te hebben. Zij stond duidelijk voor de spiegel van een kleerkast waarin het sterke elektrische licht werd weerkaatst. Zij kleedde zich heel traag uit en gooide ieder kledingstuk ergens weg boven haar hoofd. Ik verschool mij achter het overgordijn, maar totaal naakt, keek zij met een brede glimlach in mijn richting, doofde het licht en trok het gordijn voor het raam.’


Verschijnt in november 2019

Afmetingen: 15 x 23 cm
Pagina’s: 200
Prijs: 24,00 €
ISBN 9789079202652

Verder lezen
Als ik je neersteek gorgel je voortreffelijk / Jess De Gruyter

ik zal de nacht doorbrengen

in het mortuarium

waar jij asgrijs opgebaard ligt


Verschijnt in november 2019

Afmetingen: 14 x 20 cm
Pagina’s: 48
Prijs: 18,00 €
ISBN 9789079202669

 

Verder lezen
Wanen en Woorden / Harry Vaandrager

‘Misschien is het een wispelturige speling van de natuur, maar nu, onderuit gezakt in mijn heimwee, zuig ik mijn longen vol met wilde dromen, schuw ik, noem het naar believen profaan of sacraal, de eeuwige strijd tussen leven en dood, neem een loopje met oorzaak en gevolg, rek mijn humeuren uit en bezweer hier ter plekke geen woord meer te zullen schrijven. Uiteraard zou ik zeggen. Schrijven is rouwen, afscheid nemen. Mijn tijd verdoen met het luisteren naar voetstappen die zich verwijderen, verstomde stemmen aanhoren, kijken naar vergeelde beelden, leven in het voorbije, nee, geef mijn portie in het zweet mijns aangezicht maar aan een zwerfhond.’


Verschijnt in oktober 2019

Afmetingen: 13 x 20 cm
Pagina’s: 112
Prijs: 19,50 €
ISBN  9789079202645

Verder lezen
Paul Wildvlees Helderziende / C.C. Krijgelmans

‘Zijn liefweelderig. Zij straalde zorgeloosheid uit en lag languit op de canapé, onwrikbaar wulps in naakte ontvankelijkheid. Haar hoofd zat omgekeerd op haar lichaam, de kin tegen haar rug aangedrukt boven een ondiep glooiend, een schier eindeloos kanaal en perfide glijbaan voor zijn orgastisch streven. Zij was een doorschijnende levensvorm met alle organen zichtbaar onder haar limpide huid. Een levend stuk onbelevend, dat synchroon met Paul Wildvlees mee kon denken.’


Verschijnt in oktober 2019

Afmetingen: 13 x 18 cm
Pagina’s: 112
Prijs: 19,50 €
ISBN 9789079202638

Verder lezen
Zilverlingen. Taal over taal, 1994-2019 / Marc Kregting

‘Oorspronkelijk wilde ik ridder worden of tuinarchitect’, bekende Marc Kregting vlak voordat in 1994 zijn debuutboek De gezel verscheen. Werd hij toen een meneer in communicatie, een vak met groeimogelijkheden? Vijfentwintig jaar later maakt Kregting de som op in Zilverlingen – een onbeschaamd geretoucheerde keuze uit zijn columns en notities over taal.


Verschijnt in november 2019

Prijs: 25,00 €
Pagina’s: 250
Afmetingen: 14 x 22 cm
ISBN 9789079202621

Verder lezen
Gloria / Koen Sels

‘Zal papa nog eens vertellen over toen Gloria geboren werd? Het is het minst bijzondere verhaal, want alle mensen werden geboren en veel mensen kregen later zelf kinderen, en dat er mensen waren, dat was omdat ze geboren waren en na hun kindertijd millennia aan volwassen mensheid hadden voortgezet. Maar voor ons allemaal geldt dat het leven, ook al ben je mislukt of ook al zijn er geen misdaden, sterfgevallen, staatsgrepen of wonderen in te bespeuren, het vertellen waard moet zijn, dus ook voor ons en later ook voor jou, want jij bent mijn dochter.’

Gloria is een persoonlijk relaas in fragmenten over hoofdpersoontje en haar papa — en over nieuw leven, geluk en verlossing in een tijd van depressie, onzekerheid en desintegratie.


Verschijnt in september 2019
Boekpresentatie op donderdag 3 oktober 2019 in Extra City, Antwerpen

Prijs: 19,50 €
Pagina’s: 144
Afmetingen: 14 x 20 cm
ISBN 9789079202614

 

Verder lezen
OOUU / Ode de Kort

‘oouu’ is geschreven met behulp van 513 O’s en 414 U’s over 244 pagina’s.


Prijs: 25 €
Pagina’s: 244
Afmetingen: 16 x 11,5 cm
Oplage: 150 gesigneerde exemplaren
ISBN: 978 90 792 026 76

Verschijnt 14 september 2019

 

Verder lezen