» » » Dagboek ’68-’69 / Daniël Robberechts

Dagboek ’68-’69 / Daniël Robberechts

De dagboeken van Daniël Robberechts zijn een aaneenschakeling van losse, veelal summiere notities over ontmoetingen, gesprekken en observaties, aantekeningen bij actuele gebeurtenissen en literaire bezigheden, lectuurnotities en citaten (al dan niet voorzien van commentaar).

Ze vormen een nauwkeurige registratie van het dagelijks leven, zonder uitvoerige bespiegelingen en zonder literaire pretenties maar weloverwogen en trefzeker geschreven. Zelf beschouwde Robberechts zijn dagboeken als resultaat van ‘een natuurlijke afscheiding, een overloop van allerlei parasitaire invallen, gedachten, gevoelens, reacties…’

Naast een leven documenteert Dagboek ’68-’69 een ingrijpende periode uit onze geschiedenis.


Boekverzorging: Stéphane de Schrevel, Gent
Lettertype: Arno Pro van Robert Slimbach
Druk: Cultura, Wetteren
Pagina’s: 256 – ingenaaid
Afmetingen: 14 x 21 cm
ISBN: 978 90 79202 06 5
Prijs: 19,95 €

Extra informatie

Veertig jaar na het schrijven ervan verschijnt met dit Dagboek ’68-’69 een vervolg op het in 1987 bij Kritak gepubliceerde Dagboek ’66-’68. Eerder verscheen ook  Dagboek ’64-’65 (Manteau, 1984).

“Bladerend in het dagboek valt op hoezeer de stem van Robberechts gemist wordt in het huidige maatschappelijke debat. Hij was niet alleen een pienter observator, hij kon ook vlijmscherpe analyses maken en intrigerende voorstellen doen. (…) Een radicale stem als die van Robberechts zet aan tot nadenken over het onaanvaardbare van het evidente.” Karl van den Broeck in Knack


Lees hier de eerste bladzijden van Dagboek ’68-’69


Recensies

  • ‘Het verlangen om taal te worden’ door Erwin Jans op deReactor
  • ‘Geen cynisme. Onuitgegeven dagboekfragmenten van Daniël Robberechts’ door Sven Vitse in DW B (2010/3)
  • ‘Materiaal voor een schrijversportret. Bij de dagboeken van Daniël Robberechts’ door Cyrille Offermans in Ons Erfdeel (2010/4)
  • ‘De afwijkeling’ door Mark Schaevers in Humo

En verder

  • Het debat van Mark Schaevers met David Nolens en Sven Vitse, dat plaatsvond tijdens de presentatie van het boek in het Brusselse Passa Porta, kan je nalezen op nY, website en tijdschrift voor literatuur, kritiek & amusement. lees meer
  • Naar aanleiding van de publicatie van het dagboekfragment 010969 – 120969 schreef Koen Brams in A Prior (#10, 2004):  InleidingAprior.pdf (41,8 kb)
  • Hier leest u teksten die niet zijn opgenomen in Dagboek ’68-’69: aanvullende teksten dagboek.