» » » KUIT NOG / Vincent Geyskens

KUIT NOG / Vincent Geyskens

Middenin wordt halt gehouden en komen verleden, heden en toekomst samengetrokken in spanning te staan.
De eenzaamheid van de plezierige, geritmeerde reis is aangeroerd, de steek van een eeuwig heden bloeit op.
Wat zich heeft ingebeten, wat zowel terneerdrukt als de pijl schiet, laat zich beslaan, in duisternis doorboren,
klaterend in fonkelende stenen. De dood blijft komen, doorheen jaren, figuren, kletsen en verrassingen, een
nimmer nader in verwijdering.

Categorie: Tags: ,

Extra informatie

Na op stijgend vocht (2015) en het geslacht van de paling (2021) is KUIT NOG Vincent Geyskens‘ derde literaire werk.


POËZIE

Pagina’s: 32
Prijs: 19,50 €
ISBN 978 94 647 767 13