» » » STW, your favourite station! / buren

STW, your favourite station! / buren

Thanks for tuning in!

Some of you are working

some of you are enjoying spare time

SPARE TIME, SPARE TIME, SPARE TIME.  

Extra informatie

STW, your favourite station! functioneert als een radioprogramma. Een boek dat lyrisch proza uitzendt van We make stuff up for a living (een CV medley) tot COMPUTER_SONG, een ceremoniële quiz met Adult Hood & Young als protagonisten, een grillige anekdote van iemand die zich ergert aan een Call Service, en meer! Thanks for tuning in!

Buren, een collectief opgericht door Oshin Albrecht en Melissa Mabesoone, maakte eerder de voorstelling SPARE TIME WORK. Hierin werden op muzikale wijze gedachten en ideeën over verschillende vormen van arbeid en vrije tijd benaderd. Ze verkennen klasse en groei aan de hand van personages als Adult Hood en Young, Cleaner, Grown Woman en Office Worker. Ze onderzoeken  een verscheidenheid aan (machts)verhoudingen, economische verlangens en sociale realiteiten. Dit alles terwijl ze omringd worden door de innerlijke en uiterlijke stemmen van geschiedenissen en radio, internet en televisie. Wie draagt de dogma’s, en welke codes, wetten en systemen zijn aan het werk?


Spare Time Work is een intrigerend Gesamtkunstwerk, ergens tussen kindertelevisie, het duistere absurdisme van Tim Burton en filosofische kritiek.
De Standaard, Filip Tielens

Ik heb veel gelachen, maar bleef achter met de vervelende vraag of we echt willen dat onze kinderen opgroeien in een wereld waar meten de enige kennis is. Waarom zou spelen dat niet ook zijn? ‘SPARE TIME WORK’ is een mooi pleidooi voor dat laatste.
Pzazz, Pieter T’Jonck

De manier waarop ons werk in elkaar zit, lijkt op de manier waarop een droom functioneert. De manier waarop je in een droom handelt lijkt logisch, een soort vertering van veel dingen die in je leven gebeuren, dingen die je gelezen hebt, of online gezien, of in films, alles wordt vermengd, ervaringen, gevoeligheden. De verschillen tussen goed en fout, goed of slecht, zijn veel meer vermengd. Ik denk dat het idee van een droom een beetje is als de dramaturgie in ons werk.
Subbacultcha, Dlisah Lapidus

Buren’s arsenaal bestaat uit duidelijk gedefinieerde personages die zich elk op een specifieke manier verhouden tot het heersende vrouwbeeld, polyvalente rekwisieten die voortdurend herschikt worden en kleurrijke kostuums die al even multifunctioneel zijn. Dit alles in een strak gechoreografeerde performancestijl die tegelijkertijd genoeg ruimte laat voor speelsheid, overgoten met een vleugje feministische maatschappijkritiek.
Ecetera, Simon Knaeps            


Engelstalig

POETRY / SOUND

48 pp.
31 x 31 cm
ISBN 9789079202942

25 €