het balanseer / uitgaven / Lustrumprotocollen / Willy Roggeman / 2012
Lustrumprotocollen na het ontbijt / Willy Roggeman

13.

Klokken luiden het lustrum der ongeschreven
boeken in. Het wordt storm in het luchtledige.
De Andere in mij is slechts tot on-taal in staat.
Tevergeefs de pogingen als zwijgen te duiden.
Het hart is grijs gedraaid vinyl, de rest is
afwezig: piramide, ijlte in het hoofd van de farao.

 

Meer informatie