het balanseer / uitgave / Willy Roggeman / Betoverende Katastrofe / 2008
Betoverende Katastrofe / Willy Roggeman

Plantin-Moretusprijs 2009

Betoverende Katastrofe, kroniek van een polychroom eremiet

In Betoverende katastrofe integreert Willy Roggeman voor het eerst op zulk een open en directe, uiterst toegankelijke wijze het autobiografische element in een tekst. De auteur blikt terug op enkele cruciale momenten uit zijn bestaan, en toont zich als een uitzonderlijk prozaschrijver in deze meeslepende persoonlijke kroniek. In een sobere en beklijvende taal schrijft Roggeman onder meer over de laatste levensjaren van zijn Maman, zijn verhouding tot haar en zijn relaties met de vrouwen in zijn leven, zijn ernstige fysieke kwalen, zijn jaren als student en studie van de Duitse expressionistische literatuur, het creatieve belang van de jazz …

De auteur hierover: ‘De vooravond van Mamans verjaardag, toen zij honderd zou zijn geworden, het is ruim een maand geleden, begon ik deze aantekeningen. Ik zal ze allicht niet herlezen. Zij zijn doodgewoon. Iedereen is in staat tot het schrijven van een kroniek over het alledaags absurde. Dit is hooguit de kroniek van een polychroom eremiet over een betoverende katastrofe.’

Dit document vormt samen met het gedicht Cadenas het sluitstuk van het Post Opera Supplementa, de allerlaatste fase uit Willy Roggemans omvangrijk oeuvre.

 

Meer informatie